Trường trung học quốc tế Reinsdorf

Trang Chủ / Cha mẹ

Đại diện phụ huynh

Tổng quát

Người phát ngôn của phụ huynh đại diện cho lợi ích của phụ huynh và học sinh đối với nhà trường. Thông tin chi tiết về các nhiệm vụ nội dung sẽ diễn ra vào buổi tối phụ huynh đầu tiên. Cuộc bầu cử người phát ngôn của phụ huynh được thực hiện bởi phụ huynh trong mỗi lớp vào đầu năm học. Người phát ngôn của phụ huynh sau đó bầu ra chủ tịch và đại biểu của hội đồng phụ huynh cho năm học hiện tại.

Các nhiệm vụ quan trọng nhất là:

  • làm sâu sắc thêm mối quan hệ tin cậy và hợp tác giữa phụ huynh và giáo viên
  • để bảo vệ lợi ích của cha mẹ trong việc giáo dục và nuôi dưỡng con cái của họ
  • để phụ huynh có cơ hội cung cấp thông tin và tranh luận trong các sự kiện đặc biệt
  • Để tư vấn cho mong muốn, đề xuất và đề xuất của phụ huynh

Đại diện phụ huynh 2021/22

Trong năm học 2021/2022, các đại diện phụ huynh sau đây đã được bầu bởi Hội đồng Phụ huynh Nhà trường:

Chủ tịch Hội đồng Phụ huynh: Bà Litzba
Phó: Ông Gallert

Thủ tục giải quyết vấn đề

Từ hội nghị nhà trường ngày 18.06.2015

Cha mẹ muốn có một cách tiếp cận chung:
(thủ tục tương tự áp dụng cho cha mẹ)

  • khuyến khích học sinh nắm lấy số phận của mình vào tay mình,
  • học sinh đầu tiên chuyển sang giáo viên bộ môn thích hợp,
  • nếu cần thiết, học sinh thông báo cho giáo viên lớp, người có thể đóng vai trò là người điều hành,
  • Nếu vấn đề không thể được giải quyết, giáo viên tin cậy sẽ được tư vấn,
  • ví dụ cuối cùng: quản lý trường học.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.