Trường trung học quốc tế Reinsdorf

Trang chủ / Trường học

Đội ngũ của chúng tôi

Sự tiếp xúc

Trường trung học quốc tế Reinsdorf
trường thay thế được nhà nước phê duyệt
Mittlerer Schulweg 13 tuổi
D-08141 Reinsdorf

Điện thoại: +49 375 2706960
Gửi e-mail

Đội ngũ của chúng tôi

Chính

Bà Karin Irmisch

Ban thư ký

Bà Michaela Franz

Quản trị viên

Bà Cathleen Schlegel

Đội ngũ trường học của chúng tôi - Tháng Tám 2023

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.